MAGIC! 互動魔術表演

Event space 活動空間
共融活動

WOW! 點解咁既!點解咁既!
我哋會邀請香港魔術義工隊嚟到中心,
表演互動魔術有得玩又有得睇。
快D參加啦!

活動日期 : 3月20日(日)

活動時間 : 下午2:30-3:30

活動地點 : 越齡活動室(一)

會員價 : 港幣HK$30

非會員價 : 港幣HK$30

名額 : 18名

截止日期 : 12月29日起 致電中心報名, 先報先得, 額滿即止

負責同事 : 陳婉兒姑娘

備注 : 名額12名
歡迎6歲以上社區人士

(人數不足10人取消)
立刻報名